...

Osmo dětská interaktivní hra Coding Family Bundle 202

Do obchodu


Interaktivní vzdělávání
OSMO je interaktivní nástroj pro rozvíjení širokého spektra znalostí dětí za pomoci moderních technologií a rozšířené reality. Principem her je učení dětí a jejich rozvoj v různých oblastech jako jsou: slovní zásoba a čtení, matematika a čísla, kritické myšlení a řešení problémů, kreativita a představivost. Osmo je skvělé pro osvojování si cizího jazyka zábavnou a hravou formou. Dětské figurky nebo malovánky s Osmem doslova ožijí. Osmo (Tangible Play Inc.) bylo založeno bývalými zaměstnanci Googlu, kteří chtěli vyvinout něco, díky čemuž by jejich děti využívaly technologie k aktivnímu rozvoji, a ne jen pro pasivní konzumaci digitálního obsahu. Osmo se nyní také používá ve více než 30 000 školách po celém světě.

O produktu
Jak OSMO funguje? Osmo funguje na principu rozšířené reality. Váš iPad zasunete do stojanu a na horní část se připevní reflektor pro snímání. Po zvolení hry nebo předmětu učení se zobrazí na iPadu informace o tom, co je třeba udělat, postavit nebo nakreslit v závislosti na vybrané hře.
Co OSMO rozvíjí? Osmo má základ rozvoje ve vizuální dovednosti a rozvíjí schopnosti dětí jako jsou: řešení problémů a hádanek, kritické myšlení, matematika, sčítání, počítání, odčítání, násobení, zeměpis, kreslení rukou, poslechové dovednosti, jemná motorika, čtení, osvojení si fyziky, zdokonalení pravopisu, programování, slovní zásoba a učení cizích jazyků. Osmo vidí a reaguje na každý pohyb v reálném životě.
Coding Awbie – Základy programování přes příběh Základ kódování je založeno na ovládání a dávání příkazů hravé postavě jménem Awbie, která miluje jahody. S každým kódovacím příkazem provázíte Awbie novým dobrodružstvím.
Coding Jam – Zábavné programování při skládání hudby Základy programování jsou založeny na posloupnosti kódovacích příkazů, kterými skládáte vlastní hudbu. Pomocí kódovacích bloků se naučíte kreativní stránku kódování a zároveň rozvinete poslech a cit pro rytmus, melodii a harmonii. Naučte se vzory a smyčky s více než 300 hudebními zvuky.
Coding Duo – Rozvoj logického myšlení a kreativity Coding Duo – Rozvoj logického myšlení a kreativity luštěním hádanek a úkolů samostatně nebo v týmech. Vyřešte pokročilé kódovací hádanky samostatně nebo s přáteli. V režimu jednoho hráče se rozvíjí kreativita a logické myšlení. Při řešení úloh ve více lidech se děti učí a zdokonalují v týmové práci a strategii. Celkem na vás čeká 60 zábavných hádanek a úkolů
Stáří a schopnosti Určeno pro děti ve věku 6-10 let. Některé děti zvládají hry již ve 4 letech. Hry jsou určeny pro začátečníky až pokročilé. Osmo umožňuje pokračování v učení s pokročilejšími hrami. Zvuková a vizuální zpětná vazba v reálném čase umožňuje dětem učit se experimentováním v prostředí bez stresu.
Klíčové vlastnosti
Rozvoj schopností hravou formou
Rozvoj logického myšlení, poznatků kódování a další
Funguje na principu rozšířené reality
Zvuková a vizuální zpětná vazba v reálném čase
Určeno pro děti ve věku 6-10 let
Zábavné programování při skládání hudby, luštění hádanek a řešení úkolů
Kompatibilita iPad - všechny kromě 1,2,3 generace
Minimální požadovaná verze iOS je iOS10
Pro hraní her není nutná aktivní WiFi

Obsah balení:

31 kódovacích bloků pro zadávání příkazů
3 Hry – Coding Awbie, Coding Jam a Coding Duo
*Základna Osmo a reflektor nejsou součástí balení
*iPad není součástí balení
Návod k použití, dokumentace

Produktové video

Nejhledanejší